אסיפת אגודה שנתית 2023

משתתפים ומשפיעים על עתיד העיצוב

ביום שלישי ה-20.6.23 בשעה 18:00 תתקיים אסיפה כללית של חברי האגודה.
באסיפה נציג ונדון על התוכניות לשנה הקרובה, נאשר את דוחות 2022 ונבחר את ההנהלה.

הנהלת האגודה מורכבת מועד מנהל בראשות יו"ר העמותה (הדירקטוריון)  וועדת ביקורת לבדיקה ואישור פעולות העמותה. בנוסף תוקם בישיבה ועדת קבלה לחברי אגודה ויבחר נשיא האגודה.

דיון על פעילות האגודה

בחירת ועד מנהל וועדת ביקורת

אישור דוחות 2022

הקמת ועדת
קבלה

חברי אגודה? מאשרים ותקבלו זימון

מה??? עדיין לא חברי אגודה?

הרשמה לאגודה

חברי אגודה שרוצים להשפיע