respect

מעצבים

בעד כבוד

לא מכבדים = לא משתתפים

האמנה לתחרות עיצוב הוגנת אשר מכבדת את המשתתפים

אגודת המעצבים הגרפיים מזמינה אתכם להיות ערים להבדלים הבאים:

כבוד ליוצרים

תחרות אמיתית ורשמית אינה חלופה זולה לשכירת מעצב בשכר

בתחרויות שבפיקוח האגודה מחולקים פרסים ראויים המכבדים את המשתתפים. המון סמלים וסמלילים רשמיים של המדינה, כמו גם מטבעות, מדליות, בולים, כרזות ועוד – עוצבו דרך תחרויות בשיתוף עם אגודת המעצבים הגרפים, בפיקוחה ובהנחייתה. בתחרות כזו סך הפרסים המרכיבים את הזכייה במקומות הראשונים עולה על סך התמורה הנהוגה בשוק לאותו המוצר.

כבוד למקצוע

תחרות אמיתית ורשמית שומרת על הוגנות בתהליך העברת הזכויות לשימוש בעיצוב

בתחרות הוגנת זכויות היוצרים של ההצעות שלא נבחרו נשארות ליוצרים שלהן, ובשביל הרשות להשתמש בהן שימוש מסחרי, על מזמיני התחרות לשלם ליוצריהן על פי תקנון האגודה.

כבוד לתהליך

תחרות אמיתית ורשמית נעשית עם פיקוח האגודה והפרסים בה מובטחים

תחרות בפיקוח האגודה אינה תחרות לייקים: נציגים מטעם האגודה יושבים בחבר השופטים ומוודאים שהחלטות הבחירה מנומקות. אם יש רצון להוסיף תחרות לייקים, הדבר ייעשה בנוסף לתחרות האמיתית ויוענק פרס נוסף של חביב הקהל שאינו קשור לזכיות המנומקות של חבר השופטים המקצועי.
בכל תחרות רשמית, הפרסים או התמורות ניתנים לאגודה כבר בהתחלה- לשם העברה לזוכים. תמיד יבחרו זוכים וכמו כן הפרסים תמיד יחולקו לזוכים, בין אם נעשה שימוש בתוצר או שלא. כך נבטיח כבוד ליוצרים שמשקיעים מזמנם.

ארגונים ובעלי עסקים

שוקלים לצאת בתחרות חדשה? האגודה תשמח להעניק לכם ייעוץ וליווי מקצועי בהתנדבות ולאפשר לכם לוודא שהתחרות הוגנת ומכבדת את המעצבים

לא מכבדים = לא משתתפים